Web Analytics

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Wat is duurzaamheid?Duurzaamheid is op vele manieren gedefinieerd, maar de meest gangbare definitie is dat duurzaamheid het vermogen is om in de behoeften van het heden te voorzien zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Eenvoudig gezegd gaat het erom ons leven te leiden op een manier die de planeet niet beschadigt of haar hulpbronnen uitput De meeste mensen denken bij duurzaamheid aan het milieu, maar het gaat ook om sociale en economische rechtvaardigheid. Duurzaamheid gaat niet alleen over energiebesparing of recycling; het gaat over het scheppen van een wereld waarin alle mensen hebben wat ze nodig hebben om veilig, gezond en welvarend te leven Duurzaamheid wordt vaak voorgesteld door 3 in elkaar grijpende cirkels De eerste cirkel staat voor milieubescherming, de tweede voor sociale rechtvaardigheid en de derde voor economische ontwikkeling

Waarom is duurzaamheid belangrijk? Duurzaamheid is belangrijk omdat onze planeet eindig is - we hebben maar zoveel water, lucht, land en andere hulpbronnen. Als we daar niet verstandig mee omgaan, raken we uitgeput. Bovendien hebben menselijke activiteiten ons milieu al op veel manieren beschadigd (denk aan klimaatverandering en luchtvervuiling).

Als we nu geen maatregelen nemen om onze planeet te beschermen, zullen toekomstige generaties een wereld erven die veel minder leefbaar is dan de onze Duurzaamheid is ook belangrijk om sociale redenen. Ongelijkheid - de kloof tussen arm en rijk - is nog nooit zo groot geweest, en het wordt alleen maar erger. Bijna de helft van de wereldbevolking leeft van minder dan 2,50 dollar per dag.

Dat betekent dat zij zich basiszaken als voedsel, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs niet kunnen veroorloven. Duurzaamheid probeert dit probleem aan te pakken door een wereld te scheppen waarin iedereen heeft wat hij nodig heeft om een welvarend leven te leiden Ten slotte is duurzaamheid belangrijk om economische redenen. Een duurzame economie is een economie die voorziet in de behoeften van de huidige generaties zonder het vermogen van toekomstige generaties om hetzelfde te doen te schaden.

Dit betekent verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en investeren in hernieuwbare energiebronnen zodat we die niet uitputten. Het betekent ook het scheppen van banen en bedrijven die milieuvriendelijk en sociaal verantwoord zijn

Conclusie


Duurzaamheid is belangrijk omdat het ons milieu beschermt, sociale gelijkheid bevordert en een sterke economie creëert. We hebben allemaal een rol te spelen in het creëren van een duurzamere wereld - van het recyclen van ons afval tot het pleiten voor beleid dat duurzaamheid ondersteunt. Samen kunnen we bouwen aan een betere toekomst voor onszelf en voor de generaties na ons.

Advies Energielabel

Link toevoegen

Link toevoegen